Til hovedinnhold

Diamanten skole for elever med døvblindhet

Om døvblindhet

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Døvblindhet innebærer store utfordringer med:

  • Det sosiale samspillet og kommunikasjon
  • Enhver form for informasjonstilegnelse
  • Orientering, fri bevegelse og mobilitet

Vi skiller ofte mellom det vi kaller medfødt døvblindhet og ervervet døvblindhet. Vi sier at en person har medfødt døvblindhet når den kombinerte syns- og hørselsnedsettelsen er til stede ved fødselen eller inntrer så tidlig i livet at grunnleggende kommunikasjon ikke er utviklet. Medfødt døvblindhet innebærer at kommunikasjon, forståelse av omverden og det å bevege seg fritt omkring som oftest utvikles gjennom å ta i bruk berørings- og bevegelsessansene i tillegg til eventuell syns- og hørselsrest.

Barn med døvblindhet lærer ikke kun gjennom visuell observasjon og imitasjon, og naturlig modellæring slik som seende hørende barn. Den taktile nærsansen benyttes i en nær og tett relasjon for å kunne lære av andre mennesker. Gjennom den kroppslige taktile modaliteten som er multimodal, utvikles læring og kommunikasjon gjennom et kroppslig taktilt samspill med andre.

Disse uttrykkene er personlige og har lav lesbarhet, noe som vil si at de er vanskelige å oppfatte og forstå for andre. Høyt spesialisert kompetanse er en forutsetning for å se, oppfatte og forstå barnets språklige uttrykk.

Skolen bruker videoanalyse for å finne frem til meningen og derav betydningen av barnets egenproduserte gester og egen stemme.

Se video om når læring blir taktil:

Side 2 av 5