Til hovedinnhold

Diamanten skole for elever med døvblindhet

Tilrettelegging i opplæringen

Innholdet i undervisningen omfatter tidlig- og høyt spesialisert intervensjon med vekt på utvikling av kommunikasjon, muligheter til å få tilgang til informasjon, fri bevegelse, orientering og mobilitet. Undervisningen er tilrettelagt med tanke på:

  • Tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljøet
  • Et profesjonelt læringsmiljø som kan fange opp elevens lavt lesbare uttrykk, bekrefte og være nysgjerrig på elevens vilje, intensjon, tanker, følelser og meninger. Dette for å styrke elevens opplevelse av seg selv, med egen handlekraft som kan påvirke sine omgivelser. Dette er barnets stemme
  • Opplæring i dagliglivets ferdigheter (ADL) og utvikle selvstendighet
  • Førbegynnende lese- og skriveopplæring, spatial forståelse av antall, rom og form
  • Lese- og skriveopplæring som er tilpasset sansetapet (to-håndsalfabet, punktskrift)
  • Undervisning som legger vekt på lek, samspill, utforsking og hengivenhet som utvikler kommunikasjon som er basert på elevens iboende uttrykk og forutsetninger
  • Kroppslig, taktil nærhet og posisjonering som gir muligheter for kommunikasjon. På den måten kan eleven kjenne, oppfatte og forstå den andres nærvær og intensjon og få tilgang til gode utviklings- og læringsbetingelser.

Side 3 av 5

Les mer om

Kombinerte sansetap, aktivitet og deltakelse: