Til hovedinnhold

Spesialundervisning hjemme

Tilrettelegg med digitale verktøy

Temaside om Book Creator

Omvendt undervisning

Struktur og forutsigbarhet

Ulike måter å bruke film på

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Dagsplan og tidsstøtte

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

58 literacytips

Pekeprate hver dag - eksempler på tematavler

Hørselstap og tegnspråk

Ti tips

To måter

Tolv spørsmål

Lese- og skrivestøtte

Digital lese- og skrivestøtte

Office 365

iPad

Chromebook

Skolelydbøker

Lærevansker

Øyestyring

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Digital læring for elever med flere vansker

Spill i skolen

Matematikkstøtte

Ressurser til digital undervisning og utematematikk

Stamming

Stamming og digital undervisning

Digital time hos logoped

Trenger du å vite mer?

Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

Spør oss om spesialpedagogiske tiltak