Dysleksi

Dysleksi er en lese- og skrivevanske som innebærer å ha vansker med å avkode ord. Tre til fem prosent av elevene i grunnskolen har dysleksi.

Lesing

Tradisjonell lesing og skriving har i mange år vært den viktigste måten å formidle kunnskap på. Bruk av teknologi gjør at de som har vansker med å kunne lese eller skrive i tradisjonell forstand, likevel kan tilegne seg eller formidle kunnskap. Her finner du teknologiske ressurser om lesing og leseopplæring.

Her kan du lese mer om avkoding og forståelse

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Skrivevansker

For personer med skrivevansker kan teknologi være et viktig verktøy. Få tips til pedagogisk bruk, program/apper og filmer om hvordan du kan bruke teknologi for å kunne skrive tekst på ulike måter.

Les mer om mulighetene her