Dysleksi og inkludering

Elever med lese- og skrivevansker skal inkluderes faglig og sosialt på skolen på lik linje med andre elever.

Elever med lese- og skrivevansker blir i varierende grad tatt ut av klassen for å få undervisning alene eller i grupper. Opplæringsloven er likevel tydelig på at alle elever skal ha så stor del av undervisningen som mulig innenfor klassefellesskapet. De fleste barn har en sterk følelse av å høre til i klassen sin og ønsker å ta mest mulig del i det som skjer der. Hensynet til dette skal veie tungt, selv om det i noen tilfeller er nødvendig at elevene tar del i aktiviteter på utsiden av klassen.

Faglig inkludering

Dette er viktig for faglig inkludering av elever med dysleksi:
  • En lærer som kommuniserer klart og tydelig, både muntlig og skriftlig.
  • Varierte og fleksible prøveformer.
  • Utstrakt bruk av PC framfor penn og papir.
  • Bruk av teknologi som sikrer lik tilgang til kunnskap.

Les mer om Lesing og teknologi og Skriving og teknologi

Sosial inkludering

Dette er viktig for sosial inkludering av elever med dysleksi:
  • Læreren må sørge for at den ordinære undervisningen ikke ekskluderer elever som strever med å lese og skrive.
  • Elever som har behov for ekstra hjelp, får denne støtten inne i klassen så langt det er mulig.
  • Når elever blir tatt ut av klassen, bør det skje i grupper med andre elever og innenfor en avgrenset periode. Eksempelvis ved intensive lesekurs.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!