Dysleksi og teknologi

Teknologi gir elever med dysleksi mange muligheter. Med hjelpemidler og læringsressurser kan elevene kompensere for vansker med å lese og skrive.

Elever med dysleksi trenger tilrettelegging i skolen. Tilretteleggingen skal bedre lese- og skriveferdigheter og kompensere for vansker slik at disse ikke hindrer læring.

Lesing og teknologi

Skriving og teknologi

Kompensere for vanskene

Digitale læringsressurser skal bidra til å tette gapet mellom barnets forutsetninger og gi mulighet til å delta på lik linje med andre.
Digitale læringsressurser i opplæringen av elever med dysleksi, kan være

  • talesyntese for å lese opp tekst
  • digitale lærebøker
  • pensumlitteratur som lydbøker
  • skanning av tekst til dokument som kan leses opp av en talesyntese
  • tastatur med bokstavlyd
  • retteprogram og ordprediksjon
  • tale-til-tekst-funksjon
  • digitale tankekart

Les mer om dysleksi og læringsressurser, og finn programvare og apper vi anbefaler for personer med lese- og skrivevansker.

Oppøve ferdigheter

Flere av hjelpemidlene bidrar også til å øve opp ferdigheter. 

Et eksempel på dette er bruk av tastatur med bokstavlyd. Lydstøtte kompenserer, men samtidig blir eleven mer bevisst på koblingen mellom lyd-bokstav og hvordan hen skal skrive ordet.

Et annet eksempel er at talesyntesen  kan hjelpe eleven med å skrive bedre tekster. Når eleven får lest opp det han eller hun har skrevet, er det enklere å høre hvordan ordvalg, formulering og struktur kan bli bedre.

Det blir stadig mer vanlig å bruke PC og tastatur med bokstavlyd i den ordinære lese- og skriveopplæringen. Dette bidrar til positiv utvikling hos alle elever. Denne metodikken i lese- og skriveopplæringen blir gjerne omtalt som Skrive seg Til Lesing med lydstøtte (STL+).

Pedagogikken må styre teknologien

Skolen har et ansvar for å bruke de teknologiske mulighetene til det beste for elever med dysleksi. Dette innebærer å ha oppdatert kunnskap om ulike løsninger og legge til rette for god bruk. Det er likevel sånn at pedagogikken må styre teknologien. Digitale løsninger må ta utgangspunkt i hva eleven trenger å lære, og hvilke mål som er satt.

Stønad fra NAV til å kjøpe PC eller nettbrett

Elever med dysleksi kan ha rett på stønad fra NAV til å kjøpe PC eller nettbrett.
Les mer på 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!