Grunnleggende ferdigheter

Fem ferdigheter er grunnleggende for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De inngår i mål for alle fag i skolen.