Ervervet hjerneskade i førskolealder

Sosial tilrettelegging er det aller viktigste tiltaket for førskolebarn med ervervet hjerneskade.

Å være sammen med andre er noe av det viktigste i livet. Dette lærer vi tidlig. 

Det er viktig å tilrettelegge godt i barnehagen for å skape et inkluderende miljø og forebygge utfordringer. 

Barn med ervervet hjerneskade kan ha hatt en lang periode uten kontakt med jevnaldrende. De har gjerne vært på sykehus, i rehabilitering eller hjemme. De andre barna forventer at de kommer tilbake og er som før, vil det samme og gjør det samme. Slik er det ofte ikke.

Innledende observasjon

For å tilrettelegge kan barnehagen begynne med å:

  • Observere hvor barnet er i sin utvikling, og hvordan det samspiller med andre barn.
  • Se hva barnet mestrer, og hva barnet trenger støtte til for å mestre.

Begynn med det viktigste

Observasjonen gir et bilde av hvor barnet trenger tilrettelegging for å være en aktiv deltaker. Men barnet kan ikke lære alt samtidig. Begynn med det viktigste.

  • Lag en plan for tilrettelegging. Prioriter de områdene der det trengs tiltak.
  • Ha ett fokusområde om gangen slik at tiltaket faktisk blir gjennomført. Et eksempel er å leke selvstendig med et annet barn i ti minutter.

Tiltak i barnehagen

Her er noen tips til hvordan barnehagen kan legge til rette.

Finn leker barnet mestrer

Hjelp barnet  å finne på gode leker som det mestrer.

Gi støtte i kommunikasjonen

Støtt barnet med kommunikasjonen i lekesituasjoner. Sett ord på det som skjer og hjelp barnet med å finne nye strategier hvis det oppstår konflikter. Vær oppmuntrende og positiv og vis alternative handlingsmuligheter.

Barn med en ervervet hjerneskade lærer ofte ikke av sine feil. Å bare irettesette er negativt for barnets fungering.

Lag en overkommelig dag

Organiser dagen slik at den er overkommelig for barnet. Støy og mange hendelser kan gi økt slitenhet, så legg inn mange pauser. 

Små grupper

Mange barn med ervervet hjerneskade kan bli overstimulert. Store grupper kan være for overveldende til at barnet deltar og er aktivt. Derfor er det lurt å dele inn i små grupper.

Små grupper er godt for konsentrasjonsevnen, gir rom for å styrke lekekompetansen, styrker de sosiale relasjonene mellom barna og utvikler språket. 

Overgang til skole

Overganger kan være vanskelig for barn med ervervet hjerneskade. Barnehagen må hjelpe til å forberede overgangen til skole. Les mer om overganger.

Før skolestart bør barnehage, skole, PPT og Statped møtes for å utveksle viktig informasjon.