Ervervet hjerneskade hos voksne

Overgangen til utdanning eller jobb kan være vanskelig for voksne med en ervervet hjerneskade. Det er viktig å lytte til hva som gir personen en god og innholdsrik hverdag.

I oppveksten er dagene fylt med skole og opplæring. I voksenlivet er det ikke lenger opplagt hva dagen skal fylles med. Hver og en må finne ut hva som skaper en god hverdag med mening. Dette kan være vanskelig for voksne med en ervervet hjerneskade.

Psykiske vansker

Voksne med ervervet hjerneskade kan oppleve depresjon og angst. Det kan være vanskelig å finne mening og sammenheng i livet.

De har gjerne gått glipp av livserfaring og framtiden blir ikke alltid slik de hadde sett for seg. Samtidig ser de at andre når målene sine og har en mening og sammenheng i livet.

Vær oppmerksom på at:

  • Mange føler en vedvarende sorg over det som har skjedd.
  • Noen har angst og depresjon.
  • Noen går med suicidale tanker.
  • Det sosiale er ofte en utfordring.

Sosialt nettverk

Venner og sosialt nettverk er avgjørende for trivsel og livskvalitet. Vi bør derfor prioritere det sosiale når vi utvikler tiltak for voksne med ervervet hjerneskade.

Les mer om sosial fungering etter en ervervet hjerneskade.

Styrk relasjonene

Arranger nettverksmøte. En koordinator og personen det gjelder kan invitere sammen. Målet er å styrke de sosiale relasjonene i nettverket. Fortell om hjerneskaden: hva den har gjort, hva den betyr og hvordan netttverket best kan gi støtte. Det er enklere å møte personen med skade på best mulig måte hvis situasjonen blir avmystifisert.

Sett personen i sentrum

Vær ydmyk overfor personen som er skadet. Han må selv være i sentrum av sitt eget liv og planlegge sine egne mål.

Bruk hjelpemidler

Bruk kompensatoriske og tekniske hjelpemidler slik at personen er så selvgående som mulig. Selvstendighet er viktig for selvfølelsen og livskvaliteten.

Arbeid

NAV kan veilede, hjelpe og informere om muligheter til jobb og utdanning. Les mer på nav.no.