Ervervet hjerneskade hos voksne

Overgangen til utdanning eller jobb kan være vanskelig for voksne med en ervervet hjerneskade. Det er viktig å lytte til hva som gir personen en god og innholdsrik hverdag.

I oppveksten er dagene fylt med skole og opplæring. I voksenlivet er det ikke lenger opplagt hva dagen skal fylles med. Hver og en må finne ut hva som skaper en god og meningsfull hverdag.

Voksenopplæringen i kommunen kan hjelpe deg slik at du kan få re opplæring i grunnleggende ferdigheter ved behov. PPT i kommunen må da skrive en sakkyndig vurdering. Statped kan bistå ved behov. Drøft gjerne også med fastlegen din ved behov.

Sosialt nettverk

Venner og sosialt nettverk er avgjørende for trivsel og livskvalitet. Vi bør derfor prioritere det sosiale også når vi utvikler tiltak for voksne med ervervet hjerne

Bruk hjelpemidler

Av og til kan man ha behov for hjelpemidler. Dette bør ergoterapeut og hjelpemiddelsentralen/NAV sammen med PPT vurdere nytten av. Noen ganger kan man da ha behov for videre utredning i spesialisthelsetjenesten.

Arbeid

NAV kan veilede, hjelpe og informere om muligheter til jobb og utdanning. Les mer på nav.no.