Til hovedinnhold

Ervervet hjerneskade i skolen

Medelever

I en tidlig fase etter en skade, kan det være hyggelig med oppmerksomhet fra medelever i form av for eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner på skolen igjen.

Det kan være positivt at medelever får informasjon om skaden og hvorfor deres medelev kan ha behov for ekstra hjelp. Dette kan redusere spekulasjoner og eventuell mobbing. Informasjon kan også redusere engstelse hos medelever. Noen ganger ønsker foreldre å informere i klassen selv. Spesielt gjelder dette i en tidlig fase.

Mange elever strever med vennskap og sosiale relasjoner etter en ervervet skade. Det kan være mange årsaker til at sosial kompetanse har blitt annerledes etter en skade. Språkvansker kan være en del av dette. Atferd og følelser kan ha blitt vanskeligere å regulere, men ofte er det flere faktorer som innvirker på at samhandling og kommunikasjon blir utfordrende.

Side 5 av 7