Ervervet hjerneskade og overganger

Overganger er ofte en utfordring for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade.

Mennesker med ervervet hjerneskade opplever ofte overganger som vanskelige. Da mister de gjerne overblikk, energi og fleksibilitet.

Overganger i opplæringen

Barn i skolealder må gjennom mange overganger. De kan få bedre mestring, læring og utvikling om overgangene er godt tilrettelagt. 

Overganger er ofte en utfordring for barn fordi:

 • De har en redusert evne til å dele oppmerksomheten mellom flere ting. 
 • Det er vanskelig å holde oversikt, og overgangen forstyrrer oversikten.
 • Barn er mindre fleksibel i tankene. Det er en jobb å omstille seg til noe nytt.
 • Barn blir fortere slitne av skift i informasjon og stimuli.

Små og store overganger

Eksempler på små overganger:

 • å veksle mellom å lese og skrive
 • fra matte til norsk
 • fra timer til friminutt

Eksempler på større overganger:

 • fra skole til hjem
 • fra barneskole til ungdomsskole
 • fra ungdomsskole til videregående
 • fra videregående til arbeidsliv

Barn opplever mange overganger på fritiden, enten i aktiviteter eller hjemme. De trenger like mye hjelp i disse overgangene som på skolen.

Tilrettelegge overgangene

For barn med ervervet hjerneskade bør overgangen tilrettelegges ved å:

 • Forberede barnet på overgangene. Det kan minske den dårlige effekten som overgangen har på overblikk, fleksibilitet og energi.
 • Lage tydelige overganger. Det hjelper barnet å forstå at oppmerksomheten skal rettes et nytt sted.
 • Ha tydelig start og avslutning på aktiviteter.