Ervervet hjerneskade og tilrettelegging

En ervervet hjerneskade kan ha fysiske eller psykiske følger. Da er det gjerne behov for tilrettelegging i barnehage, skole eller jobb. 

Les mer om ervervet hjerneskade og tilrettelegging