Til hovedinnhold

Laget rundt barnet/ tverrfaglig samarbeid

Mange ulike instanser og fagpersoner må samarbeide når en elev har blitt påført en ervervet hjerneskade. Eleven trenger hjelp fra helsesektoren og opplæringssektoren. Instansene kan være lokalt regionalt og nasjonalt.

Det er i ferd med å etableres såkalte behandlingslinjer for barn fra 1-18 år, som har fått en ervervet hjerneskade. Disse blir etablert regionalt.

Tverrfaglig samarbeid er nødvendig og viktig i rehabiliteringen av både barn, ungdom og voksne. Laget rundt barnet og eleven, skal hjelpe barnet og/eller familien med å nå de mål som settes, for å mestre hverdagen best mulig.

Elever/pasienter som har behov for bistand av flere instanser, kan også ha krav på en Individuell Plan, koordinator og ansvarsgruppe. Dette kan lette samarbeidet, sikre helhet og sammenheng i tjenestene og øke sjansen for å nå målene i rehabiliteringen. Et godt tverrfaglig samarbeid kan også bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Instansene innen opplæring er:

 • Barnehage
 • Skole
 • PPT (kommunalt og fylkeskommunalt i videregående skole)
 • Voksenopplæring
 • Statped

Instansene i helse er:

 • Fastlege
 • Helsesykepleier
 • Kommunehelsetjenesten
 • Habiliteringstjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Barnevern