Film om kommunikasjonsvansker etter en ervervet hjerneskade

Filmen presenterer hva som påvirker kommunikasjon etter ervervet hjerneskade, i en nevropedagogisk forståelsesramme. 

Filmen er delt i tre deler som sammen er tenkt å gi en helhetsforståelse, men som kan sees hver for seg eller i sin helhet.

Del en 

  • Hva er kommunikasjon
  • Hva er ervervet hjerneskade
  • Nevropedagogisk forståelse
  • Forutsetninger for kommunikasjon

Del to

  • Hva som påvirker kommunikasjonsprosessen

Del tre

  • Kartlegging og tiltak

 

For mer informasjon se afasi- språkvanske etter ervervet hjerneskade og Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).