Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

Tidlige tiltak når en lærer skal møte en elev som kommer tilbake til skolen etter behandling for hjernesvulst. Artikkel av Anna Kristin Tandsæther i tekstsamlingen «Læring i samspill».

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Statpeds ressurser

Format: PDF

Utgiver: Statped

Temaer i artikkelen er:

  • Elevens situasjon etter sykehusfasen - tilbake til skolen
  • Nevropedagogisk tenkning
  • Tegn hos eleven bestemmer veien videre
  • Å finne frem til elevens muligheter
  • Å tilrettelegge omgivelsene

Det avgjørende er at en god pedagog ser elevens behov og kan iverksette tiltak i en tidlig fase, slik at eleven opplever mestring og skolefaglig fremgang.