Kartlegging løpsk tale

Her finner du to versjoner av Dalys sjekkliste. Screeningen kan predikere mulig løpsk tale. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Taleflytvansker, Løpsk tale

Språk: Norsk

Pris: Gratis.

Format: PDF

Sjekklistene er ikke spesifikke og sensitive nok til å påvise løpsk tale, men kan inngå som en del av en helhetlig kartlegging.

Original etter David A. Daly, 2006, revidert av Van Zaalen og kollegaer, 2009. Oversatt og bearbeidet av Hilda Sønsterud, (2014 revidert ).