WASSP-skolebarn

Kartleggingsskjema for vurdering av egen stamming – skolebarn. 

Fakta og tilgjengelighet

Stammestatus med VAS og Smileys før undervisningsstart er et kartleggeingsskjema for barn som stammer

Kategori: Språk/tale, Før skolealder, Kartleggingsmateriell, Taleflytvansker, Stamming, Statpeds ressurser

Språk: Norsk bokmål

Pris: Gratis

Størrelse: 6 sider

Format: PDF

Forfatter: Dr. Steen Fibiger, Center for Rehabilitering, og Specialrådgivning, Odense, Danmark. Oversatt av Gro Hartveit.

Utgiver: Statped

Spørreskjemaet består av 24 ulike spørsmål hvor barnet skal gi tilbakemeldinger på i hvilken grad de opplever de ulike spørsmålene som sanne eller ikke. Tilbakemeldingen skal gis ved å sette en strek på en linje som går mellom to smileys. WASSP-skolebarn kan benyttes før, under og etter oppfølging for systematisk dokumentasjon og som grunnlag for vurdering av mål og progresjon. Innholdet er delt inn i fem avsnitt som omhandler:

  • Spørsmål om hvordan stammingen arter seg
  • Tanker om stammingen
  • Følelser om stammingen
  • Unngåelse på grunn av stammingen
  • Problemer på grunn av stammingen