Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Denne veilederen beskriver noen av skjermleseren Supernovas navigeringsfunksjoner ved bruk av Internet Explorer. (2013)

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Statpeds ressurser

Størrelse: 732 kB (32 sider)

Format: PDF

Utgiver: Statped

Veilederen er først og fremst tenkt for lærere som skal undervise elever som er blinde, og vil forhåpentligvis være et nyttig hjelpemiddel i undervisningen i bruk av internett.

Veilederen kan også brukes av andre, som en oppslagsbok. Det er en forutsetning at den som bruker heftet, har kunnskap om bruk av internett fra før.

Ansvarlig for veiledningsheftet er: Nelly Kvalvik, Statped sørøst, fagavdeling syn.

ISBN trykt utgave: 978-82-323-0065-5
ISBN elektronisk utgave: 978-82-323-0066-2