Spesialpedagogikk | www.statped.no

Spesialpedagogikk

Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse

Spesialpedagogikk er å forstå og legge til rette for læring og utvikling når barn, unge og voksne har utfordringer med å sanse, kommunisere og lære.

Spesialpedagogiske temaer

Skolestart og overganger

Skolestart og overganger kan være sårbare for barn med særskilte opplæringsbehov. Derfor må de planlegges. Det gjelder både skolestart, overgang til ny barnehage/skole eller overgang til ungdomstrinn, videregående eller ut i arbeidslivet. Her har vi samlet noen ressurser som kan være nyttige.

Tidlig innsats

Tidlig innsats er å møte spesialpedagogiske utfordringer så tidlig som mulig, enten de oppstår i førskolealder eller senere i livet.

Inkludering

Inkludering er å høre til og ta del i læringsfellesskap for alle i barnehage, skole og arbeidsliv.

Overganger

Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoler må sikre en god start for barn og elever med særskilte opplæringsbehov.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering for barn og elever med særskilte behov. 

Skolefravær

Skolefravær kan forebygges ved å tilrettelegge for elever som har utfordringer med å ta del i opplæringen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!