Fagtorg Statped sørøst 2021 | www.statped.no

Fagtorg Statped sørøst 2021

Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring hvordan bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse for å lykkes med inkludering. 

Tema for fagtorgene er nært knyttet til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det vil bli presentert faglige smakebiter som viser hvordan god bruk av spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til utvikling av inkluderende barnehager og skoler.  

Velkommen til Kristiansand 19. oktober 2021 og Lillehammer 28. oktober 2021 

Målgruppe: Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.

Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Innenfor en sosiokulturell forståelsesramme skjer barns læring og utvikling gjennom deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien.

Last ned antologien "Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv"

Antilogien er også oversatt til engelsk, den finner du her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!