Til hovedinnhold

Syn og synsfunksjon gammel

Syn er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene.

Synsapparatet består av

  • øyet (oculus) og øyets ytre og indre strukturer
  • synsnerven og synsbanene
  • synssentrene i bakre del av hjernen

Synsimpulsene har en sammensatt vei fra lysbrytningen foran og i øyet, via netthinnens sanseceller, gjennom synsnerven til flere hjerneområder for form, farge, kontrast og retning, før det dannes en helhetlig visuell forståelse.

Nedsatt synsfunksjon kan skyldes skader i

  • øynene
  • synsbanene
  • områder av hjernen som bearbeider visuelle stimuli

Fremre og bakre skader

Vi skiller gjerne mellom fremre og bakre skader. Fremre skader er skader i øyet (okulære skader). Bakre skader er skader i synsbanene eller de områdene av hjernen som påvirker bearbeiding av visuell informasjon. Bakre skader omtales ofte som hjernesynshemning (Cerebral Visual Impairment - CVI).

Hvis vi skaffer oss innsikt i hvordan synssansen fungerer, øker forutsetningene for å forstå konsekvensene av ulike typer skader og tilstander.

Les om nasjonale retningslinjer for undersøkelse av syn hos små barn og om hvordan du kan oppdage synsvansker.

Les mer om syn på www.helsebiblioteket.no