Brytningsfeil (refraksjonsfeil) | www.statped.no

Brytningsfeil (refraksjonsfeil)

Brytningsfeil er svært vanlig og kan gi uskarpt syn på avstand og/eller nært hold. Brytningsfeil korrigeres med briller eller kontaktlinser.

Hornhinne og øyelinse utgjør de viktigste lysbrytende medier i øyet. Ideelt sett skal øyets brytende medier samle lyset på netthinnen slik at vi ser skarpt. Hvis dette ikke skjer, skyldes det vanligvis en brytningsfeil i øyet.

Måling og korrigering av brytningsfeil er obligatorisk ved måling av detaljsynet (visus). Det er først når alle brytningsfeil er korrigert og visus fremdeles er dårlig, at vi snakker om en synshemning.

Tre typer brytningsfeil

Vi skiller mellom tre typer brytningsfeil

 • langsynthet (hypermetropi)
 • nærsynthet (myopi)
 • skjeve hornhinner (astigmatisme)

Langsynthet (hypermetropi) 

Langsynthet skyldes at øyeeplet er for kort i forhold til øyets brytende kraft. Dermed brytes lysstrålene slik at de får fokus bak netthinnen i stedet for på netthinnen, og bildet blir uklart.

Tegn på langsynthet

Langsynthet kan gi problemer med å se klart på nært hold, og i noen spesielle tilfeller også på avstand. Mange vet ikke at de er langsynte fordi de ubevisst justerer linsen for å se skarpt. Denne justeringen blir mer anstrengende jo eldre du blir.

Tegn på langsynthet kan være

 • hodepine (frontalt/pannen)
 • sliten i øynene
 • uklart syn
 • svie i øynene
 • lysømfintlighet

Hvordan korrigeres langsynthet?

Langsynthet korrigeres med briller med konvekse brilleglass (plussglass) eller med kontaktlinser.

Nærsynthet (myopi)

Nærsynthet skyldes at øyeeplet er for langt i forhold til øyets brytende kraft. Lysstrålene brytes derved slik at fokus treffer foran netthinnen i stedet for på netthinnen, og bildet blir uklart.

I vekstfasen i puberteten er det ikke uvanlig at nærsynthet utvikles.

Tegn på nærsynthet

Nærsynthet gir problemer med å se klart på lang avstand. Typiske tegn er 

 • uklart syn på avstand
 • myser for å se
 • hodepine (frontalt/pannen)
 • svie i øynene
 • lysømfintlighet

Hvordan korrigeres nærsynthet?

Nærsynthet korrigeres ved hjelp av briller med konkave brilleglass (minusglass) eller med kontaktlinser.

Skjeve hornhinner (astigmatisme)

Astigmatisme betyr at hornhinnen og/eller linsen har ujevnheter som gir ulik lysbrytning i ulike plan. Dermed dannes et uklart bilde på netthinnen. Lettere grader av astigmatisme er svært vanlig og gir som regel ingen plager av betydning. Mer uttalt astigmatisme gir uklart syn både på kort og lang avstand.

Tegn på astigmatisme

Tegn på astigmatisme kan være

 • trøtthet i øynene
 • hodepine (frontalt/panne)
 • uklart syn
 • det du ser på blir skjevt
 • problemer med avstandsbedømmelse
 • bokstaver flyter ut og kan oppleves som doble

Hvordan korrigeres astigmatisme?

Astigmatisme korrigeres med sylinderglass eller kontaktlinser.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!