Til hovedinnhold

A

Abduksjon, utoverdreining av et øye.

Absolutt skotom, flekkformet synsfeltutfall, der selv testobjekt med maksimal størrelse og lysstyrke ikke sees.

Acetylkolin, den kjemiske substans som overfører parasympatiske nerveimpulser til muskelfibrene, Leks. i m. sphincter pupillae.

Achromatopsia, total fargeblindhet.

Adduksjon, innoverdreining av et øye mot nesen.

Adrenalin, den kjemiske substans som overfører sympatiske nerveimpulser til muskelfibrene, f.eks. i m. dilatator pupillae.

Agnosi, manglende evne til å gjenkjenne alminnelige gjenstander tross normalt synsapparat.

Akinesia, lammelse av øyebevegelsene ved lokal bedøvelse.

Akkommodasjon, øyets evne til å innstille seg på forskjellige synsavstander. Fremkommer ved variasjon av linsens krumning.

Akkommodativ strabisme, konvergent strabisme ved hypermetropi, som bedres ved brillekorreksjon.

Albinismus, arvelig mangelbrist på pigment, lokalt eller generelt .

Amaurosis, fullstendig blindhet av et øye. Manglende lyssans.

Amaurosis fugax, forbigående ensidig synstap.

Amaurotisk pupillreaksjon, ingen direkte eller indirekte pupillreaksjon når det syke øyet belyses, men normal direkte og indirekte reaksjon ved belysning av det friske øyet.

Amblyopia, nedsatt syn på et øye uten påviselige anatomiske forandringer.

Ametropia, fellesbetegnelse for brytningsfeil (refraksjonsfeil) (dvs. nærsynthet, langsynthet og astigmatisme).

Amotio retinae, netthinneavløsning.

Angioscotoma, synsfeltutfall (skotom) fremkalt av en av de store blodårene i netthinnen.

Aniridia, medfødt mangel av regnbuehinnen (iris).

Aniseikonia, ulik størrelse av de to øynes netthinnebilder.

Anisocoria, forskjellig størrelse av de to pupiller.

Anisometropia, forskjellig brytning (refraksjon) i de to øyne.

Ankyloblepharon, fullstendig sammenvoksning mellom øyelokkene og øyeeplet (opp- . hevet konjunktivalhule).

Anomal retinal korrespondanse, forstyrrelse i forholdet mellom de normalt sammenhørende deler av netthinnene på de to øyne ved strabisme. Makularegionen i det devierende øyet oppfattes ikke lenger av hjernen som seende rett frem.

Anomaloskop, instrument til undersøkelse av fargesansen.

Anophthalmus, mangel av ett eller begge øyeepler, oftest etter fjerning på grunn av tumor eller lignende.

Antagonist, ytre øyemuskel som trekker i motsatt retning av en annen. Musculus rectus medialis er antagonist til musculus rectus lateralis i samme øye.

Aphakia, mangel av øyets linse, oftest etter operasjon for grå stær.

Applanasjonstonometri, måling av trykket inne i øyeeplet ved hjelp av et instrument (oftest Goldmanns applanasjonstonometer) som avflater et bestemt område av hornhinnen.

Arcus senilis = Gerontoxon, en grå ring i den perifere del av hornhinnen, oftest hos eldre. Skyldes i regelen en lipoidavleiring uten patologisk betydning.

Argon laser, brukes til retinal fotokoagulasjon og laser trabekuloplastikk (LTP). Bølgelengde 488-514,5 nm.

Argyria, grålig misfarging av konjunktiva på grunn av avleiring av sølv etter lang tids bruk av sølvholdige øyedråper.

Asthenopia, ubehag og tretthet i øynene ved normal bruk av dem.

Astigmatisme, brytningsfeil som oftest skyldes uregelmessig krumning av hornhinnen.

Atropin, et medikament som blokkerer parasympatisk innervasjon. Se Acetylkolin. Fremkaller utvidelse av pupillen og lammelse av akkomodasjonen.

Autoperimeter, apparat til synsfeltundersøkelse der presentasjonen av testobjektene styres av en datamaskin.

Autoperimetri, synsfeltundersøkelse ved hjelp av et autoperimeter.

Autorefraktor, datastyrt apparat til bestemmelse av øyets refraksjon