Til hovedinnhold

B

Bells fenomen, øynene dreies oppover når øyelokkene lukkes / forsøkes lukket.

Berlins ødem, traumatisk betinget ødem sentralt i øyebunnen.

Bifokale briller, briller med to styrker, vanligvis en øvre til syn på avstand og en nedre for lesing og annet nærarbeid.

Biometri, in vivo måling av øyets dimensjoner, f.eks. akselengden.

Binokulært syn, samtidig bruk av de to øyne til å se på samme gjenstand.

Bitemporal hemianopsi, utfall av de to øynes temporale synsfelthalvdeler.,

Bjerrums skotom, bueformet skotom av karakteristisk utseende utgående fra blind flekk, hyppigst ved glaukom.

Blepharitis, betennelse i øyelokkskanten.

Blepharochalasis, overskudd av hud på øvre øyelokk slik at denne henger som en fold nedover øyelokkskanten.

Blepharospasme, krampaktig sammenkniping av øyelokkene utenfor viljemessig kontroll.

Blind flekk, den fysiologiske flekkformete defekt (skotom) i synsfeltet som skyldes at der ikke finnes staver og tapper på papillen.

Blindhet, brukes i oftalmologien oftest i betydningen amaurose. I lovgivningen betraktes man som blind ved synsstyrke < 3/60 (0,05).

Blow out fraktur, traumatisk betinget fraktur av gulv eller vegg i orbita uten samtidig brudd i orbitakanten.

Bombert iris, iris bombé, fremdrevet iris på grunn av sammenvoksning mellom pupillranden og forflaten av linsen.

Bulbus = Bulbus oculi, øyeeplet.

Bruchs membran, basalmembran mellom korioidea og retinas pigmentepitel.

Buphthalmus, forstørret øye på grunn av grønn stær (glaukom) i de tidlige barneår, Hydrophthalmus.