Til hovedinnhold

D

Dacryoadenitis, betennelse/inflammasjon i tårekjertelen.

Dacryocystectomia, kirurgisk fjernelse av tåresekken.

Dacryocystitis, betennelse i tåresekken.

Dacryocystorrhinostomia, operasjon hvorved det lages en åpning mellom tåresekken og nesehulen.

Descemetocele, protrusjon av Descemets membran gjennom en defekt i de foranliggende lag av hornhinnen.

Descemets membran, glassaktig lag i hornhinnen mellom stroma og endotelet.

Desentrering, eksentrisk plassering av en linses optiske sentrum i forhold til øyeaksen for å fremkalle prismeeffekt.

Deuteranomalia, mild form av rød-grønn fargeblindhet med redusert følsomhet for grønt.

Deuteranopia, uttalt form av rød-grønn fargeblindhet med sterk reduksjon av følsomheten for grønt.

Dictyoma, neplasme utgått fra neuroepitelet i pars plana.

Dioptri, måleenhet til angivelse av den brytende kraft i linser. En linses dioptriske styrke angis som den resiproke verdi av linsens brennvidde målt i meter. En konveks linse med brennvidde 1 meter har en styrke på +1,0 D. En tilsvarende linse med brennvidde 0,5 meter har en styrke på + 2,0 D.

Diplopia, dobbeltsyn.

Discissio, operasjonsmetode for katarakt hos barn og unge hvor det legges et snitt i linsekapselen slik at linsen kan resorberes eller ved at det legges et snitt i en etterstærmembran (cataracta secundaria) slik at det dannes en åpning i denne.

Distichiasis, medfødt misdannelse hvor det finnes to rekker av cilier.

Divergens, det ene øyet devierer utover (temporalt) i forhold til det annet øyes synsakse.

Druser, hyaline avleiringer i Bruchs membran. Forstyrrer sjelden synet.

Dysleksi, "ordblindhet", medfødt forstyrrelse i evnen til å bruke og tolke bokstaver og ordsymboler.

Dyskromatopsi, endret fargeopplevelse av en eller flere fargekvaliteter.