Til hovedinnhold

E

Ectopia lentis, feilplassert linse. Se også Linseluksasjon og Subluxatio lentis.

Ectopia pupillae, forskudt (ikke sentral) pupill.

Ectropion = ectropium, utoverkrengning av øyelokksranden slik at denne ikke lenger har kontakt med øyeeplet.

Ekstrabulbært, angår forhold / strukturer som ligger utenfor bulbus.

Elektroretinografi, ERG, registrering av de elektriske potensialer fra retina.

Embryotoxon, medfødt, ringformet uklarhet perifert på korneas bakflate.

Emmetropia, den refraksjonstilstand hvor parallelle stråler samles på netthinnen når øyet ikke er akkomodert - i motsetning til ved myopi og hypermetropi.

Endophthalmitis, bakteriell betennelse/inflammasjon inne i øyet.

Enophthalmus, patologisk dyptliggende øye.

Entoptiske fenomener, synsfornemmelser som skyldes forhold inne i selve øyet, f.eks. uklarheter i corpus vitreum.

Entropion, innoverdreining av øyelokkskanten.

Enucleatio, kirurgisk fjernelse av hele bulbus oculi.

Epicanthus, medfødt hudfold som går fra øvre øyelokk og dekker canthus internus og deler av sklera nasalt.

Epikeratophakia, kirurgisk inngrep hvor et lamellært transplantat legges direkte på Bowmans membran i mottagerøyet.

Epiphora, tåreflod.

Episcleritis, betennelse, ofte allergisk betinget, i det løse bindevevet på skleras overflate.

Esophoria = Strabismus convergens latens. Se Heterophoria.

Esotropia = Strabismus convergens.

Etterstær, cataracta secundaria, rester av linsen i pupillfeltet, oftest etter operasjon for grå stær.

Evisceratio bulbi, kirurgisk fjernelse av innholdet i bulbus oculi, slik at bare sklera blir tilbake.

Excimerlaser, laser som ved fordampning av vev kan endre hornhinnens kontur. Bølgelengde 193 run.

Exenteratio orbitae, kirurgisk fjernelse av alle bløtdeler i orbita.

Exophoria = Strabismus divergens latens. Se Heterophoria.

Exophthalmometer, instrument som måler bulbus beliggenhet i orbita - oftest i forhold til den laterale orbitakant.

Exophthalmus, unormal forskytning av bulbus fremover, Proptosis.

Exotropia = Strabismus divergens.