Til hovedinnhold

F

Fakoemulsifikasjon, operasjonsmetode for katarakt, hvor linsekjernen knuses ved hjelp av ultralyd.

Fargeblindhet, redusert eller manglende evne til å oppfatte fargeforskjeller.

Fibrillopati = pseudoeksfoliasjon, fnokklignende, hvitlig substans som i hvert fall produseres av linsens epitelceller.

Fikserende øye, det øyet som ikke devierer fra synsretningen ved strabisme.

Fjernpunkt, det punkt som avbildes skarpt på retina når akkomodasjonen er avslappet.

Flimmerskotom, flimrende lysfenom, ofte som innledning til et migreneanfall.

Fluorescein, fargestoff som brukes til å synliggjøre epitelskader i kornea, til å undersøke blodomløpet i øyebunnen (fluoresceinangiografi), til å undersøke om tårekanalene er åpne, ved tilpassing av harde kontaktlinser og ved måling med applanasjonstonometer.

Fornix superior et inferior, bunnen av konjunktivalhulen bak øvre og nedre øyelokk (øvre og nedre omslagsfold).

Fosfen, subjektivt lysinntrykk som kan fremkalles f.eks. ved trykk eller slag mot øyet.

Fotofobi, lysskyhet.

Fotokoagulasjon, se lyskoagulasjon.

Fotokoagulator, se lyskoagulator.

Fotoptisk syn, synet i god belysning dvs. tappsynet.

Fotoreseptorer, sansecellene i retina, dvs. staver og tapper.

Fovea centralis, det området av retina hvor synsstyrken er størst. Er synlig ved oftalmoskopi som en skinnende lysrefleks.

Foveal fiksasjon, bildet av den gjenstand man ser på faller i fovea centralis.

Fremlegging, strabismeoperasjon hvor et muskelfeste på bulbus flyttes lenger fremover for å øke muskelens trekkraft, Antepositio.

Fremre kammer, se Camera anterior.

Fundus oculi, øyebunnen, øyeveggens indre overflate som kan sees ved oftalmoskopi.

Fusjon, sammensmeltning i hjernen av bildene fra de to øyne til ett.