Til hovedinnhold

G

Gerontoxon = Arcus senilis.

Glandula lacrimalis, tårekjertelen.

Glaucoma, grønn stær. En gruppe sykdommer (glaucoma simplex, glaucoma capsulare m.fl.) som har det felles at trykket inne i øyet i hvert fall i perioder er høyere enn det synsnerven kan tåle.

Glaucoma absolutum, tilstand hvor øyet er blitt blindt av glaukom

Glaucoma phakolyticum, intraokulær trykkstigning som skyldes lekkasje av linseproteiner ved hypermatur katarakt.

Goniopunktur, glaukomoperasjon hvorved der lages en liten åpning fra kammervinkelen gjennom trabekelverket og fremre del av sklera for å la kammervannet flyte ut under Tenons kapsel.

Gonioskopi, undersøkelse av kammervinkelen ved hjelp av spesielle kontaktlinser.

Goniosynekier, sammenvoksninger mellom den perifere del av iris og trabekelverket/den perifere del av kornea.

Goniotomia, glaukomoperasjon hvorved der legges et snitt gjennom trabekelverket inn til Schlemms kanal. Brukes ved medfødt glaukom.