Til hovedinnhold

H

Harde eksudater, små, velavgrensede gulhvite flekker i øyebunnen. Skyldes væskeutsivning fra retinale kar som medfører utfelling og avleiring av plasmaproteiner.

Hemeralopia, egentlig dagsyn, men brukes i betydningen nattblindhet, nyctalopia, nedsatt eller manglende evne til å se i svak belysning.

Hemianopsia, utfall av ca. halvdelen av hvert øyes synsfelt. På grunn av halvkrysningen av synsnervefibrene i chiasma opticum kan det oppstå forskjellige kombinasjoner av synsfeltutfall i de to øyne ved sykelige prosesser i hjernehulen. Se Heteronym og Homonym hemianopsi.

Heterochromia, forskjellig farge av de to irides. Kan være medfødt eller skyldes sykdom.

Heteronym hemianopsi, indikerer utfall av begge de to temporale eller av begge de to nasale halvdeler av synsfeltene, i motsetning til homonym hemianopsi.

Heterophoria = Strabismus latens. Skjeling som oppstår først når samsynet oppheves ved at det ene øyet dekkes til. Se Exophoria, Exophoria, Hyperphoria.

Heterotropia = Strabismus manifestus. Se Esotropia, Exotropia, Hypertropia.

Homatropin, et medikament som blokkerer parasympatisk innervasjon. Virker i kortere tid enn atropin.

Homonym hemianopsi, indikerer utfall i begge de to høyre eller begge de to venstre synsfelthalvdeler - i motsetning til heteronym hemianopsi.

Hordeolum, infeksjon i en talgkjertel (h. externum) eller en Meibomsk kjertel (h. internum) i et øyelokk.

Hydrophthalmus = Buphthalmus.

Hyperopia = Hypermetropia, langsynthet, en refraksjonsfeil hvor parallelle stråler samles i et punkt bak netthinnen når øyet er i akkomodasjonshvile.

Hyperphoria, latent skjeling oppover. Se Heterophoria.

Hypertelorisme, stor avstand mellom øynene på grunn av en kraniemisdannelse.

Hypertropia = Strabismus sursumvergens, skjeling oppover.

Hyphema, blod lokalisert nedad i fremre øyekammer.

Hypopyon, betennelseseksudat (puss) lokalisert nedad i fremre øyekammer.

Hypotoni, unormalt bløtt øye.