I | www.statped.no

I

 

Intrabulbær, det som angår strukturer inne i øyet.

Iridektomi, kirurgisk fjernelse av et stykke av iris.

Iridencleisis, tidligere meget brukt glaukomoperasjon, hvor en flik av iris brukes til å opprettholde en åpning i sklera gjennom hvilken kammervannet kan dreneres.

Iridocyclitis, inflammasjon av iris og corpus ciliare = uveitis anterior.

Iridodialysis, løsrivning av deler av irisroten fra corpus ciliare. Er oftest traumatisk.

Iridodonesis, skjelving av iris. Oppstår ved at iris ikke lenger støttes bakfra av linsen, f.eks. ved afaki.

Iridotomia, lage åpning i iris, enten kirurgisk eller ved hjelp av en YAG-laser.

Iris, regnbuehinnen.

Iris bombé, ved seclusio pupillae presses iris fremover og kan blokkere kammervinkelen.

IRMA-kar, intraretinal mikrovaskulær abnormitet. Sees i preproliferativ fase av diabetisk retinopati.

Ishihara, prøvetavler til undersøkelse av fargesansen.

Isopter, den perifere begrensning av synsfeltet som finnes ved undersøkelse med et objekt av en viss størrelse og lysstyrke i en bestemt avstand.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!