Til hovedinnhold

M

Macula corneae, en hornhinneflekk/-uklarhet.

Macula lutea, den gule flekk, den sentrale delen av retina som omgir fovea centralis.

Madarosis, tap av øyevippene.

Maddox Rod, en linse bestående av en serie sterke sylinderlinser lagt ved siden av hverandre. Et lyspunkt som sees gjennom Maddox Rod, får form som en lysende linje. Brukes til å undersøke for heterophori.

Maddox wing, instrument til å måle latent strabisme.

Malign eksoftalmus, volumøkning av øyemusklene komprimerer n. opticus i toppen av orbita.

Megalocornea = macrocornea, medfødt unormalt store hornhinner. Må ikke forveksles med buphthalmus.

Melanoma, ondartet svulst utgått fra pigmentholdige celler.

Meningeoma, svulst utgått fra hjernehinnevev. Kan også finnes i øyehulen.

Metamorphopsia, forvrengning (distorsjon) av synsbildet på grunn av netthinnelidelse.

Microcornea, medfødt, unormalt liten kornea.

Microphthalmus, medfødt, unormalt liten bulbus oculi.

Micropsia, forminsket synsinntrykk. Uttrykk for ødem i makularegionen.

Miosis, sterkt sammentrukne pupiller.

Miotika, medikamenter som får pupillen til å trelake seg sammen.

Mukocele, slimfylt utvidelse av en av nesens bihuler.

Muscae volitantes = mouches volantes, små, skyggeaktige prikker og streker i synsfeltet som skyldes små uklarheter i corpus vitreum.

Mydriasis, utvidet pupill.

Mydriatika, medikamenter som får pupillen til å utvide seg.

Myectomia, kirurgisk fjernelse av en del av en muskel. Gjøres oftest for å korrigere overfunksjon av m. obliquus inf.

Myopia, nærsynthet, en refraksjonsfeil hvor parallelle stråler samles til et punkt foran netthinnen når øyet er i akkomodasjonshvile.

Myotomia, gjennomskjæring av en muskel. Brukes oftest for å korrigere overfunksjon av m. obliquus inf.