O | www.statped.no

O

Obskurasjoner, kortvarige anfall av uklart, tåket syn.

Occlusio pupillae, pupillen er dekket av en eksudatmembran.

Oculentum, øyesalve.

Oculoguttae, øyedråper.

Oculomotorius = Nervus oculomotorius, tredje hjernenerve som styrer de fleste av de ytre øyemuskler.

O.D., oculus dexter, høyre øye.

Ophthalmoblennorrhoea, gammel betegnelse for øyebetennelse.

Oftalmodynamometer, instrument som brukes til måling av blodtrykket i a. ophthalmica.

Oftalmolog, lege som har spesialistutdannelse i øyesykdommer.

Oftalmometer = Keratometer, instrument hvormed man kan måle krumningen av hornhinnens overflate.

Oftalmoskop, instrument som gjør det mulig å se inn i øyet gjennom pupillen.

Ophthalmoplegia, lammelse av de ytre øyemuskler (O. externa) og/eller av musklene i iris og corpus ciliare (O. interna).

Optikusatrofi, svinn av synsnerven.

Ora serrata, den perifere (fremre) begrensning av den optisk aktive netthinnen.

Orbicularis oculi, den muskelen som lukker øyelokkene.

Orbita, øyehulen.

Ortophoria, en tilstand hvor de to øyne er rettet mot det samme punkt også når samsyn ikke er mulig, f.eks. ved tildekking av det ene øyet. Er langt sjeldnere enn heterophoria.

Ortoptist, spesielt utdannet person som har øynenes samarbeid som særlig arbeidsområde.

O.S., oculus sinister, venstre øye.

O.U., oculi uterque, hver især (av to), begge. Pannus, bindevevslag med blodårer som vokser inn over kornea fra konjunktiva Leks. ved trakom.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!