P | www.statped.no

P

 

Pannus, bindevevslag med blodårer som vokser inn over kornea fra konjunktiva f.eks. ved trakom

Panophthalmitis, en inflammasjon som omfatter både bulbus og de øvrige bløtdelene i øyehulen.

Papillen, synsnervehodet, den forreste delen av n. opticus som er synlig i øyebunnen.

Papillødem, ikke inflammatorisk protrusjon av papillvevet. Oftest på grunn av forhøyet intrakranielt trykk eller vaskulære forandringer, Stasepapill.

Papillitis, inflammatorisk protrusjon av papillvevet, Neuritis optica.

P.D., pupilldistansen, avstanden mellom sentrum av pupillene.

Perifert syn, synet utenfor synslinjen.

Perimeter, instrument til undersøkelse av synsfeltet.

Periorbita, det periost som dekker innsiden av øyehulen.

Peripapillært, den delen av øyebunnen som omgir papillen.

Peritomi, kirurgisk løsning av konjunktiva fra limbus. Brukes ved forskjellige kirurgiske inngrep.

Phacoanafylaksi, inflammasjon inne i bulbus på grunn av allergi mot eget linsemateriale.

Phakodonesis, øyebevegelser fremkaller vibrasjon av linsen. Skyldes delvis defekte zonulatråder.

Phacomatosis, fellesbetegnelse for følgende lidelser: Neurofibromatosis (Recklinghausen), Sturge-Webers sykdom, tuberøs sklerose (Bourneville) og angiomatosis retinae (Hippel-Lindau). De har det felles at de er arvelige og at det forekommer svulster både i øyet og i sentralnervesystemet eller huden.

Phlyctaena, en lokalisert konjunktival eller korneal inflammatorisk knute på grunn av tuberkuløs hypersensivitet.

Phoria = Heterophoria.

Phoropter, et instrument til bruk ved refraksjonsbestemmelse, "en mekanisert brillekasse".

Phosphen, se Fosfen.

Photopsia, lysglimt som oppstår når retina påvirkes av et annet stimulus enn lys.

Phthisis bulbi, et bløtt, sammenfallent, atrofisk øye på grunn av svær inflammasjon eller traumatisk skade.

Pilokarpin, et direkte virkende parasympatomimetikum. Brukes meget ved glaukom.

Pleoptikk, ortoptisk metode for behandling av eksentrisk fiksasjon.

Plica semilunaris, liten konjunktivalfold ved canthus internus. Rest av det tredje øyelokk.

Positivt skotom, synsfeltutfall som gir en merkbar skyggefornemmelse.

Presbyopia, tap av akkomodasjonsevnen på grunn av alder.

Primær skjelevinkel, skjelevinkelen når man fikserer med det ikke skjelende øye.

Prismebrille, briller hvor lysstrålene bøyes ved hjelp av prismer.

Prismedioptri, enhet for lysstrålenes avbøyning i et prisme.

Progressive brilleglass, linser hvor styrken gradvis øker i positiv retning jo lavere i glasset man kommer.

Proliferativ retinopati, patologisk tilstand karakterisert av karnydannelse i netthinnen (oftest ved diabetes mellitus).

Proptosis, se Exophthalmus.

Protanomali, mild form av rød-grønn fargeblindhet med redusert følsomhet for rødt.

Protanopia, uttalt form av rød-grønn fargeblindhet med sterk reduksjon av følsomheten for rødt.

Pseudoeksoftalmus, tilsynelatende eksoftalmus, ofte på grunn av høygradig myopi.

Pseudoisokromatisk tavle, plansje med fargede pletter av forskjellig kulør, som danner figurer. Brukes til undersøkelse for fargesynsdefekter.

Pseudophakia, øyets egen linse er erstattet av en kunstig linse.

Pseudophakos, kunstig linse implantert i øyet etter kataraktekstraksjon.

Pseudoneuritis, normalvariant av papillen som i utseende ligner neuritis optica eller lett papillødem.

Pseudostrabisme, epicanthus gir inntrykk av konvergent strabisme, selv om øynene er rettstilte.

Pterygium, en konjunktivalfold. som gradvis vokser inn over kornea, oftest fra nasalsiden.

Ptosis, nedhengende øvre øyelokk.

Pupill, det runde hull i midten av iris, som regulerer lysmengden til netthinnen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!