R | www.statped.no

R

Radiær keratotomi, radiære snitt i kornea for å redusere hornhinnens brytning.

Recessio, tilbakelegging, strabismeoperasjon hvor et muskelfeste på bulbus flyttes bakover for å redusere muskelens trekkraft.

Refraksjon, øyets brytningstilstand. Styrken av det brilleglass som får parallelle stråler til å samles til et punkt på netthinnen når øyet er i akkomodasjonshvile.

Refraksjonering, bestemmelse av refraksjonen.

Relativt skotom, område der testobjektet sees, hvis dets størrelse eller intensitet økes. Se også Absolutt skotom.

Resectio, strabismeoperasjon hvor en muskel forkortes for å øke dens trekk på bulbus.

Retina, netthinnen, det innerste, lysfølsomme laget i øyets vegg.

Retinitis pigmentosa = retinopathia pigmentosa, gruppe av hereditære, bilaterale øyelidelser med gradvis inntredende degenerasjon av retina og opphopninger av pigment i øyebunnen.

Retinoblastom, ondartet svulst utgått fra netthinnen. Viser seg i de tidlige barneår.

Retinopathia, ikke inflammatorisk sykdom i retina f.eks. ved sukkersyke eller høyt blodtrykk.

Retinoskopi = skiaskopi.

Retinopatia prematurica, sykdom med vaskulær og fibrøs proliferasjon inne i øyet hos for tidlig fødte barn.

Retrobulbær anestesi, lokal bedøvelse oppnådd ved injeksjon av bedøvelsesmiddel bak øyet. Brukes ved de fleste øyeoperasjoner.

Retrobulbær nevritt, se Neuritis retrobulbaris.

Retrolental fibroplasi, se Retinopatia prematurica.

Rhegmatogen amotio, netthinneavløsning forårsaket av retinalt hull.

Rhodopsin, synspurpur, det lyssensitive element i retinas staver. Aldehyd av A-vitamin.

Rose bengal, fargestoff som farger devitaliserte celler i kornea og konjunktiva.

Rubeosis iridis, nydannete blodårer i iris. Hyppigst ved diabetes og ved okklusjon av sentralvenen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!