Til hovedinnhold

S

Samsyn, evnen til samtidig å oppfatte og bearbeide synsinntrykk fra begge øyne. Tre grader, nemlig simultan persepsjon, fusjon og stereopsis.

Sclera, senehinnen, det ytterste, tykkeste laget i øyeveggen. Det hvite i øyet.

Schlemms kanal, se Canalis Schlemmi.

Scotoma, flekkformet utfall i synsfeltet uten forbindelse med synsfeltets yttergrense. Den blinde flekk er et fysiologisk skotom.

Seclusio pupillae, fullstendig synekibundet pupill. Kammervæsken kan ikke passere fra bakre øyekammer gjennom pupillen til forkammeret. Se også Occlusio pupillae.

Sekundær skjelevinkel, skjelevinkelen ved fiksasjon med det skjelende øyet.

Siderosis bulbi, avleiring av jernforbindelser inne i øyet fremkalt av ikke fjernede jernsplinter.

Simultan persepsjon, bildene fra begge øyne oppfattes samtidig.

Skiaskopi = retinoskopi, metode til objektiv bestemmelse av øyets refraksjon.

Skotopisk syn, synet i sterkt nedsatt belysning, dvs. stavsynet.

Snellens tavle, synsprøvetavle angitt av hollenderen Snellen.

Snøblindhet, inflammatorisk tilstand som fremkalles av ultrafiolett lys. Samme tilstand kan oppstå ved å se på en sveiseflamme (sveiseblink) og ved bruk av solarium uten øyebeskyttelse.

Spaltelampe, øyelegeinstrument sammenbygget av en lyskilde som kan gi en smal, skarp lysbunt, og et binokulært mikroskop.

Staphyloma, frembuking av corpus ciliare/ korioidea gjennom en defekt i sklera.

Stasepapill, protrusjon (ødem) av papillvevet, ofte på grunn av forhøyet intrakranielt trykk, Papillødem.

Stenopeisk hull, lite hull i en plate som passer til prøvebrillene. Det utelukker diffust lys og randstråler og kan derved gjøre bildedannelsen på retina skarpere. Nøytraliserer brytningsfeil ved bare å slippe igjennom stråler som treffer vinkelrett på korneaoverflaten.

Stereopsis, dybdesyn ved at de litt forskjellige bildene fra de to øyne smeltes sammen til ett.

Stereoskopisk syn = Stereopsis.

Strabismus manifestus = Heterotropi, skjeling, tilstand hvor de to øynes synsakser ikke peker mot det samme punkt. Det fikserende øyet ser mot det objekt som skal betraktes, mens det annet devierer innover (S. convergens), utover (S. divergens), oppover (S. sursumvergens) eller nedover (S. deorsumvergens).

Strabismus latens = Heterophoria, skjeling som oppstår først når samsynet oppheves ved at det ene øyet dekkes til.

Subluxatio lentis, delvis forskytning av linsen fra dens normale plass.

Sveiseblink, se Snøblindhet.

Symblepharon, sammenvoksning av conjunctiva bulbi og conjunctiva palpebrae.

Sympatisk oftalmi = Ophthalmia sympatica, inflammatorisk lidelse (sannsynligvis autoimmun) som kan oppstå i et øye etter at det andre øyet er blitt skadet.

Synechia, sammenklebning / sammenvoksning mellom iris og linsen (bakre s.) eller iris og kornea (fremre s.).

Syneresis, degenerativ prosess hvorigjennom corpus vitreum blir mer flytende.

Synergister, muskler som virker sammen ved at de dreier de to øyne i samme retning, f.eks. m. rectus medialis på det ene øyet og m. rectus lateralis på det annet.

Synoptophor, instrument som brukes til å undersøke øynenes innbyrdes stilling og til undersøkelse og oppøving av samsynet.

Synsfelt, den del av rommet som kan sees når øyet (monokulært s.) eller øynene (binokulært s.) holdes i ro.