Til hovedinnhold

T

Tarsorrhaphia, mindre eller større kirurgisk tillukking av et øye for kortere eller lengre tid. Hyppigst brukt ved kornealidelser.

Tarsus, den fibrøse platen i øyelokket.

Tenons kapsel, et tynt bindevevslag som omgir bakre del av bulbus.

Tonografi, registrering av trykkfallet i et øye under belastning av dette med et Schiøtz tonometer. Herav utregnes motstanden mot kammervannsavløpet.

Tonometer, instrument til måling av det intraokulære trykket.

Toxoplasmose, infeksiøs sykdom (toxoplasma gondii) som også kan ramme øynene, oftest i form av korioretinitt.

Trachoma, infeksiøs (chlamydia trachomatis) øyesykdom. Etter katarakt den hyppigste årsak til blindhet i utviklingsland.

Transversell keratotomi, snitt på tvers av hornhinnens krummeste akse for å redusere astigmatisme.

Trichiasis, feilvokste cilier som irriterer hornhinnen.

Trochlearis, fjerde kranienerve, innerverer m. obliquus superior.