Til hovedinnhold

Fargesyn

Fargesyn er evnen til å oppfatte og skille farger og fargenyanser. Noe forenklet kan vi si at hvilken farge et objekt har, bestemmes av det lyset som kastes tilbake fra overflaten til objektet.

Tappcellene skjelner mellom ulike bølgelengder i lyset og sender disse via synsnervene til hjernen. I hjernen oppfattes disse signalene som fargeinntrykk.

Det finnes tre typer tappceller som har maksimal følsomhet for lys i den blåfiolette, den grønngule og den oransjegule delen av lysspekteret.

Fargeblindhet og nedsatt fargesyn skyldes ofte mangel på fotopigmenter i øyet eller feil i hjernebarken (kortex). Tilstanden er genetisk arvelig.

Nedsatt fargesyn

De fleste fargesynsdefektene finner vi blant menn/gutter. Det vanligste er å ikke kunne skille rødt fra grønt. Vi snakker da om en rød-grønn fargesvakhet. Total fargeblindhet (akromatopsi) forekommer svært sjelden. Personer med akromatopsi har betydelig redusert visus, og de aller fleste er definert som svaksynte.

All fargeopplevelse er subjektiv og avhenger av faktorer som konsentrasjon, læring og sinnstilstand. For personer med nedsatt fargesyn, vil opplevelsen av farger derfor ikke nødvendigvis føles svakere enn hos personer med normalt fargesyn.

Nedsatt fargesyn kan gjøre enkelte arbeidsoppgaver og aktiviteter vanskelige eller umulige. Et eksempel er å kunne tolke varsellys korrekt. Yrker som lokfører, skipskaptein, pilot og kvalitetskontrollør innenfor visse bransjer, er derfor stengt for personer med nedsatt fargesyn. Det kan også oppstå problemer i jobber der fargesansen er særlig viktig, for eksempel for interiørarkitekter og klesdesignere.

Testing av fargesyn

Øyeleger, synspedagoger og andre fagpersoner tester gjerne fargesynet med ulike standardiserte tester. Den japanske øyelegen Shinobu Ishihara utviklet i 1917 bilder med fargede prikker for å teste fargesynet. Siden er det utviklet flere fargesynstester. Testing av barn kan for eksempel gå ut på at barnet skal matche farger eller se figurer i et fargemønster. I noen tilfeller der det er mistanke om fargesvakhet, testes tappenes funksjon ved ERG (elektroretinografi).


Eksempel fra fargesynstest av Ishihara-typen. Personer med normalt fargesyn vil i det første eksemplet se tallet 74. De med rød-grønn fargeblindhet vil kunne se tallet 21. De med total fargeblindhet vil ikke se noen tall. I det andre eksemplet vil personer med normalt fargesyn se tallet 6, mens personer som er fargeblinde for røde og grønne nyanser, ikke ser noe tall.