Kontrastfølsomhet | www.statped.no

Kontrastfølsomhet

Kontrastfølsomhet er synsapparatets evne til å oppfatte små lysforskjeller for flater som ligger inntil hverandre.

Kontrastfølsomhet er en forutsetning for å kunne skille objekter fra bakgrunnen og for å kunne oppfatte gjenstandenes form. Vi kan ha redusert kontrastfølsomhet selv om detaljsynet fungerer normalt.

Dårlig kontrastsyn kan påvirke lesing og orienteringsevne

Nedsatt kontrastfølsomhet kan blant annet påvirke lesefunksjonen ved at det blir vanskelig å skille bokstaver fra hverandre og fra bakgrunnen, for eksempel når tekst settes oppå illustrasjoner eller mot bakgrunn som gir liten kontrast. Det kan også bli vanskelig å kjenne igjen objekter og ansikter, og å oppfatte ansiktsuttrykk og mimikk. Kontrastfølsomheten reduseres under ugunstige lysforhold, og lysømfintlighet kan gi redusert kontrastfølsomhet.

Orienteringsevnen vår er mer avhengig av kontrastfølsomheten enn av detaljsynet. Tåke og tett snøvær setter for eksempel større krav til kontrastfølsomhet enn til detaljsynet.

Vanlige årsaker til nedsatt kontrastfølsomhet

Kontrastfølsomheten blir nedsatt ved sykdommer som Retinitis Pigmentosa (RP), Diabetes Retinopati, Glaukom (grønn stær), Katarakt (grå stær) og sykdommer på synsnerven.

Hvordan testes kontrastfølsomheten? 

Vi kan vurdere kontrastfølsomhet hos barn allerede fra tremånedersalder. Observasjon i kombinasjon med tester, kan indikere om barnet har problemer med å oppfatte objekter med lav kontrast. Hiding Heidi (ansiktsbilder med lav kontrast) er en synstest basert på preferanser som er laget for barn på et tidlig utviklingsnivå. Testen viser fra hvilken avstand barnet kan se objekter med lav kontrast.

Det finnes ellers mange typer tavler for måling av kontrastfølsomhet som egner seg for testing av små barn. Eksempler kan være SZB LCS-test med Landolt C i lav kontrast, Lea-symboler og Bailey-Lovie-tavle.

Eksempler på tilrettelegging ved redusert kontrastfølsomhet

Tilstrekkelig lys vil alltid være viktig.

Eksempler på tilrettelegging i dagliglivets aktiviteter kan være:

  • Spisebrikker (kuvertbrikker) i kontrastfarger til serviset
  • Servise som gir kontrast til mat og drikke

Gjenkjenning av ansikter og ansiktsuttrykk er vanskelig når kontrastfølsomheten er svekket. Vi kan kompensere ved å:

  • Bruke sminke (for å få små barn oppmerksomme)
  • Ekstra lys
  • Gå tilstrekkelig nær i kommunikasjonssituasjoner

Tekniske hjelpemidler kan bedre kontrastfølsomheten:

  • Vi kan forstørre og øke kontrast ved hjelp av forstørrende videosystemer (lese-TV) og pc.
  • Vi kan redusere blending og derved øke kontrastsensitiviteten, for eksempel ved bruk av filterbriller.

For å gjøre det enklere å orientere seg kan vi:

  • Markere trappesnuter, dører/dørlister, dørhåndtak og lignende slik at de blir lettere å se.
  • Sørge for god belysning inne og ute.

Universell utforming

Miljøer som følger prinsipper for universell utforming, reduserer behovet for individuelle særløsninger. Eksempler kan være tilstrekkelig belysning og bruk av gode kontraster på skilt og opplysningstavler. Les mer om universell utforming.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!