Til hovedinnhold

Lys- og mørkeadaptasjon

Lys- og mørkeadaptassjon er synsapparatets evne til å tilpasse seg vekslende lysforhold.

Tilpasningen skjer ved

  • at pupillen åpner eller lukker seg og justerer hvor mye lys som slipper inn på netthinnen
  • netthinnens evne til å tilpasse seg ulike lysforhold

Problemer med lys- og mørkeadaptasjon betyr at øyet bruker lenger tid enn normalt på å tilpasse seg skiftende lysforhold. Det kan også peke i retning av redusert funksjon av stavene. Synsfunksjonen blir dermed redusert.

Lysadaptasjon

Netthinnens sanseceller er rike på fotokjemisk pigment og derfor svært lysfølsomme. Når du kommer fra et mørkt rom ut i kraftig dagslys, blir du blendet. Det du ser på blir helt uten kontraster fordi sansecellene bombarderer synssenteret med impulser. Tilpasning til det sterke lyset (lysadaptasjon) skjer imidlertid raskt. Det intense lyset bryter ned synspigmentene, slik at netthinnens lysfølsomhet avtar.

Mørkeadaptasjonen

Mørkeadaptasjonen tar betydelig lengre tid fordi cellene må bygge opp de fotokjemiske pigmentene. Dette går særlig langsomt hvis øynene først har vært utsatt for sterkt lys gjennom lengre tid. Tappcellene når full lysfølsomhet i løpet av ca. 10 minutter, mens stavcellene fortsetter tilpasningen i vel 30 minutter og øker sin lysfølsomhet til det hundredobbelte av tappcellenes. Fra maksimal lysadaptasjon til maksimal mørkeadaptasjon, øker netthinnen sin lysfølsomhet flere hundre tusen ganger.

Lysømfintlighet

Personer med lysømfintlighet eller fotofobi blir lett blendet og kan føle sterkt ubehag i omgivelser med mye lys eller sterke blendingskilder. Det må skilles mellom

  • funksjonsnedsettende blending og
  • ubehagsblending

Funksjonsnedsettende blending reduserer funksjoner som kontrastfølsomhet og detaljsyn. Ubehagsblending oppleves ubehagelig, men reduserer ikke synsfunksjonen. Les mer om lysømfintlighet.