Samsyn | www.statped.no

Samsyn

Når du ser på et objekt, dannes det et bilde på netthinnen i hvert øye. Normalt formes de to bildene til ett bilde i synssenteret i hjernen. Det er dette som kalles samsyn.

En forutsetning for utviklingen av normalt samsyn, er at det kan dannes et klart bilde på begge netthinnene og at bildene har omtrent samme størrelse. Dette er igjen en forutsetning for stereoskopisk syn (dybdesyn).

Det er gode betingelser for samsyn når

  • begge øyne har lik brytning slik at det dannes tilnærmet like store bilder på netthinnene
  • begge øyne fokuserer på samme gjenstand

Samsynet utvikles i de første leveårene

Samarbeidet mellom de to øynene utvikles i de første leveårene. Utviklingen innebærer at ett bestemt punkt i det ene øyets netthinne, oppøves til bruk sammen med et tilhørende (korresponderende) punkt i det andre øyets netthinne.

Når du retter blikket mot en gjenstand, vil det være begge øynes sentrale netthinnedel (den gule flekk) som rettes mot gjenstanden. Den gule flekk i det ene øyets netthinne, er korresponderende punkt med den gule flekk i det andre øyet.

Redusert samsyn

Årsaker til redusert samsyn kan være

  • redusert evne til å holde øynene samlet på nært hold (konvergens-insuffisient)
  • stor brytningsforskjell mellom øynene, selv ved bruk av riktige briller
  • stor forskjell i visus mellom øynene, selv ved bruk av korreksjon
  • problemer knyttet til (latent eller manisfest) skjeling

Grad av samsyn kan måles. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!