Til hovedinnhold

Visuell persepsjon

For at vi skal kunne oppfatte og tolke omgivelsene, må sansing kombineres med persepsjon. Visuell persepsjon omfatter bearbeiding, tolking, utvelgelse og organisering av visuelle sansestimuli.

Omtrent halvparten av hjernebarken er delaktig i den visuelle persepsjonen, en prosess som pågår konstant så lenge vi er våkne.

Objekter som sanses av øyet gjennom synsstimuli, danner representasjoner i hjernen. Nyere forskning viser at hjernen ikke bare analyserer de bildene som faller på netthinnen, men at den aktivt konstruerer den visuelle verden vi ser. Synsbarken er spesialisert slik at synskvaliteter som farge, form og bevegelse bearbeides separat. Hvor langt denne spesialiseringen er utviklet, er ennå ikke klarlagt.

Det er vanskelig å si hvilke hjernestrukturer som inngår i den visuelle persepsjonen, siden vi ikke vet hvor i hjernen skillet mellom det sensoriske og det perseptuelle går. Erfaringer er avgjørende for hvordan vi oppfatter omgivelsene. Vi bruker tidligere erfaringer for å gi nye synsinntrykk mening.

Les mer om syn og hjerne.