De ytre øyemusklene | www.statped.no

De ytre øyemusklene

Øyeeplet beveges av seks muskler. Fire går rett, og to går skrått gjennom øyehulen. Øyemusklene beveger øyeeplet i horisontal, vertikal og skrå retning avhengig av hva du ønsker å rette blikket mot.  

De seks musklene har ulike oppgaver: 

  • Den temporale, rette muskelen drar øyet utover mot tinningen (temporalt).
  • Den mediale, rette muskelen drar øyet innover mot nesen (nasalt).
  • Den øvre, rette muskelen drar øyet oppover.
  • Den nedre, rette muskelen drar øyet nedover.
  • To skråmuskler dreier øyet nedover (den øverste) eller oppover (den nederste).  

Disse bevegelsene forutsetter et fint avstemt samarbeid mellom øyemusklene. Hvis du ønsker å se mot venstre, trekker høyre øyes mediale, rette muskel og venstre øyes temporale, rette muskel seg sammen, mens venstre øyes mediale rette muskel og høyre øyes temporale rette muskel avslappes.  

Når du ser noe på langt hold, beveges øynene likt slik at synsaksene er parallelle i alle blikkretninger. Når du ser på noe nært deg, rettes synsaksene innover, de konvergerer, slik at aksene møtes på den gjenstanden du betrakter.  

Tre hjernenerver styrer øyemusklene slik at øynene raskt kan bevege seg dit du ønsker. Hvis en av disse nervene skades, lammes den/de musklene som styres av nerven (innerverer). Dermed blir det umulig å rette blikket i den lammede muskelens trekkretning, og det oppstår skjeling.

Med skjeling følger dobbeltsyn fordi synsaksene ikke lenger er parallelle. Det finnes ulike behandlingsmåter for skjeling. Vanligst er brillekorreksjon, lappbehandling og / eller operasjon av ytre øyemuskler.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!