Til hovedinnhold

Lappbehandling

En normal synsutvikling er avhengig av at begge øynene brukes like mye de første leveårene. Hvis barnet bruker ett øye mer enn det andre, medfører det at detaljsynet (visus) svekkes på det øyet som brukes minst. Lapp brukes foran ett øye for å øve opp skarpsynet på det andre øyet.

Nedsatt visus på ett øye kalles amblyopi. Amblyopi betyr ”dovent øye”. De vanligste årsakene til amblyopi er skjeling (strabisme) og forskjell i brytning mellom øynene. Ved skjeling kan barnet oppleve å se dobbelt. Hjernen prøver å motvirke dobbeltsynet ved å undertrykke bildet fra det øyet som ser uskarpt eller skjeler.

Viktig å starte lappbehandling så tidlig som mulig

Det er viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig for å oppnå et vellykket resultat. Behandlingen består i å dekke til det beste øyet med en lapp. Da ”tvinges” hjernen til å bruke det amblyope øyet, og derved kan bedre visus oppnås. Bruk av lapp retter ikke opp skjeling.

En god start

Det er øyeleger som utreder og avgjør om barnet trenger lappbehandling. Utredningen foregår i nært samarbeid med ortoptister som har spesialutdanning i skjeleproblematikk. Behandlingen vil variere i lengde og antall timer per dag ut fra grad av amblyopi og barnetes alder. Behandlingen justeres etter hvert som det dovne øyet får bedre visus.

For å lykkes med behandlingen, må de voksne forstå hensikten. Lappbehandling kan foregå både hjemme, i barnehagen og på skolen. Et godt samarbeid om gjennomføringen er viktig.

Lappbehandling kan være en prøvelse

Barnet protesterer og vil ikke ha lappen på fordi det ikke får bruke det beste øyet sitt. Det er viktig å forklare barnet hvorfor det må bruke lapp, og la barnet selv få velge hvilken lapp det vil ha på. Det finnes mange flotte øyelapper. Den voksne må sørge for at lappen sitter godt. For de yngste kan det være en trøst å ha en ”lappvenn”. La barnet sette lapp på en dukke eller en bamse og ta den med på lappaktivitetene hvis barnet vil.

Synet må brukes aktivt når lappen er på

De første 10 minuttene må en voksen være sammen med barnet for å motivere det til å bruke øyet aktivt. Hjernen trenger disse minuttene for å omstille seg til å bruke det øyet som til vanlig blir undertrykt. Når lappen er på, er det avgjørende for resultatet at barnet bruker synet aktivt.

 • Lag avtaler om faste tidspunkt for lappbehandlingen slik at barnet er forberedt.
 • Finn aktiviteter som barnet liker å gjøre, gjerne sammen med andre barn.
 • Forklar de andre barna hvorfor barnet må ha lapp.

Gøy med lappen på

Det er mange gode aktiviteter å velge mellom når barnet skal bruke synet aktivt på nært hold. Under lappbehandlingen er det spesielt gunstig at barnet bruker øynene og hendene samtidig.

Gode aktiviteter kan være

 • byggeklosser
 • lage mat og spise
 • tegne, male, forme
 • klippe, lime
 • perle, sy, fingerhekle
 • aktivitetsbøker
 • bildebøker
 • brettspill
 • puslespill
 • elektroniske spill
 • Kims lek
 • film og fjernsyn

Lys og kontraster

Med lappen på har barnet nedsatt syn. Dette krever ofte en ekstra tilrettelegging. Tenk derfor på belysningen og velg gode kontraster der barnet skal utføre aktivitetene. Blending er ubehagelig og kan gjøre det vanskeligere å se. For å unngå blending, bør man ha vinduer ved siden av eller bak seg når oppgaver krever bruk av skarpsynet. Bruk av gardiner og persienner hindrer blending. Det kan være nødvendig med en arbeidslampe for å øke kontrastene og gjøre det lettere for barnet å se.

 • Synlige lyspærer i lamper kan virke blendende.
 • Lyset bør være rettet mot aktiviteten og ikke mot ansiktet.
 • Fargekontraster er viktig for å skille detaljer fra hverandre.
 • Bruk gjerne ensfarget underlag.
 • Svarte bokstaver på hvit bakgrunn gir god kontrast.
 • Ulik metningsgrad i en farge kan også gi god kontrast, for eksempel en lys blåfarge mot en mørk blåfarge.

Forekomst av amblyopi

Amblyopi finnes hos 4–5 % av alle førskolebarn og er den vanligste årsak til synsnedsettelse på ett av øynene i barnealder. Ca. 2 % har dyp amblyopi med sterkt nedsatt syn. Etter behandling er antallet redusert til 0,2 %.