Lysømfintlighet (fotofobi) | www.statped.no

Lysømfintlighet (fotofobi)

Personer med lysømfintlighet eller fotofobi blir lett blendet og kan føle sterkt ubehag i omgivelser med mye lys eller sterke blendingskilder. Det må skilles mellom

 • funksjonsnedsettende blending og
 • ubehagsblending

Funksjonsnedsettende blending reduserer funksjoner som kontrastfølsomhet og detaljsyn. Ubehagsblending oppleves ubehagelig, men reduserer ikke synsfunksjonen.

Funksjonsnedsettende blending

Funksjonsnedsettende blending kan skyldes at lyset fra blendingslyskilden spres i øyet (strølys) og reduserer kontrasten i netthinneavbildningen. Blendingsfølsomheten kan måles ved å se hvor mye synsskarpheten eller kontrastfølsomheten reduseres av en blendingslyskilde, eller ved å måle mengden strølys i øyet. Målingen sier ingenting om hvor ubehagelig eller funksjonsnedsettende blendingen oppleves for den enkelte.

Skarpt dagslys og sol, blending fra vinduer eller andre lyskilder kan gi vanskelige synsforhold, vesentlig ubehag og redusert synsfunksjon. Noen svaksynte med lysømfintlighet kan fungere nærmest som blinde når lysforholdene skaper blendingsproblemer.

Årsaker til lysømfintlighet

Lysømfintlighet kan skyldes tilstander som

 • Albinisme
 • Retinitis Pigmentosa (RP)
 • Diabetes retinopati
 • Macula Degenerasjon
 • Glaucom (grønn stær)
 • Katarakt (grå stær)
 • Stavdystrofi
 • Kroniske øyebetennelser
 • Nevrologiske skader

Tilrettelegging ved lysømfintlighet

Når det skal tilrettelegges for personer med lysømfintlighet, er det viktig å skjerme for direkte og indirekte blending fra lys. For å hindre sjenerende reflekser og blending utenfra, kan det skjermes med gardiner, markiser, persienner og/eller lysfilm. Det vil også ofte være nødvendig med tilpasset belysning og bevisste fargevalg for å gi gode synsbetingelser. Tilrettelegging av lysforhold bør utredes av fagpersoner fordi lysbehovene kan være svært forskjellige fra person til person. NAV Hjelpemiddelsentral kan gi støtte til nødvendige og hensiktsmessige tiltak.

Når tilrettelegging av de fysiske omgivelsene ikke er mulig eller tilstrekkelig, kan filterbriller være et godt hjelpemiddel. Et barn som er lysømfintlig bør få slike briller så tidlig som mulig. Ofte vil det være behov for flere briller til bruk under ulike lysforhold og ulike aktiviteter. Filterbriller er et hjelpemiddel som dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!