Optiker | www.statped.no

Optiker

Optikerens viktigste oppgaver er å undersøke og behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. En annen viktig oppgave er tilrettelegging av synsmiljøet, for eksempel på arbeidsplassen.

Norske optikere er lett tilgjengelig for befolkningen.  De kan benytte diagnostiske øyedråper ved synsundersøkelser. Ved unormale funn som krever oppfølgning, henvises pasienten. Befolkningen møter optikere i privat praksis, hos privatpraktiserende øyeleger, ved øyeavdelinger på sykehus, i NAV HMS og hos Statped.

Autorisasjonen som helsepersonell beskytter tittelen optiker. Internasjonalt tilsvarer dette tittelen optometrist. Begge formene benyttes av yrkesgruppen i Norge. Norsk optikerutdanningen ligger på bachelornivå. Det tilbys videre- og etterutdanning på mastergradsnivå. Mange optikere har benyttet seg av tilbudet og har ulike mastergrader. Norsk utdanning ligger på et høyt nivå sammenliknet med andre land i Europa.

Optikere er med på å sikre befolkningen best mulig syn- og øyehelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!