Til hovedinnhold

Syn på ett øye

De fleste som har syn på bare ett øye, har tilnærmet normal synsfunksjon og klarer seg godt uten spesielle hjelpemidler og omfattende tilrettelegging.

Syn på ett øye omtales på fagspråket som monokulært syn. Mono betyr en eller ett. Okulus betyr øye.

Monokulært syn påvirker først og fremst synsfelt og dybdesyn. Den som er født med monokulært syn, vil naturlig lære seg strategier for å veie opp for synstapet. Den som mister synet på ett øye i oppveksten eller i voksen alder, trenger en tilvenningsperiode for å lære seg de samme strategiene.

I følge Forskrift om førerkort er det mulig å kjøre bil selv om man har normal synsfunksjon på bare ett øye. Hvis man som voksen mister synet helt eller delvis på ett øye, må det gå minst 6 måneder før det kan vurderes om man kan kjøre bil igjen.

Synsfeltet blir litt mindre

Når vi ser rett fram uten å snu på hodet eller endre blikkretning, kan vi registrere objekter som ligger til siden for, over eller under fokuseringspunktet. Det er dette vi kaller synsfeltet. Et normalt synsfelt som måles når vi ser med begge øyne, er på ca. 190 grader. Med syn på bare ett øye, reduseres synsfeltet til 140-150 grader.

Dybdesynet blir redusert

For å kunne tolke hvor langt unna ting i omgivelsene befinner seg, benytter hjernen synsinntrykk fra begge øyne. Med syn på ett øye finner de fleste fram til alternative måter å vurdere avstand og dybde på. Avstand og dybde kan bedømmes nokså nøyaktig ved å vurdere perspektiv, skyggevirkninger, relativ størrelse, relativ bevegelse og gjenstanders plassering i forhold til hverandre. Denne evnen oppøves naturlig gjennom erfaring.

Varierte erfaringer bedrer synsfunksjonen

Redusert dybdesyn kan føre til problemer med aktiviteter som stiller store krav til øye-hånd-koordinasjon. Eksempler kan være å tre i en tråd, slå i en spiker, helle fra kartong og leke med ball. Redusert dybdesyn gjør også at noen synes det er vanskelig å gå i ulendt terreng.

Som foreldre og pedagoger i skole og barnehage er det viktig å motivere for ulike type aktiviteter selv om de kan oppleves som krevende. Bare gjennom erfaring blir det mulig å lære seg alternative måter å vurdere dybde og avstand på. Gi barnet tid, og forklar gjerne hvorfor det strever litt ekstra med enkelte oppgaver.