Til hovedinnhold

Flerspråklighet og digital undervisning

Flerspråklige elever i ungdoms- og videregående skole kan utnytte hjemmespråket sitt i digital undervisning. Se hvordan i forslag til oppgaver og aktiviteter.

Flerspråklig refleksjon og undring kan fremme både kunnskaper og språkferdigheter på norsk opplæringsspråk. Forskning viser tydelig at oppgaver hvor elevene veksler mellom å tenke igjennom, skrive og snakke med andre på det språket de snakker hjemme (hjemmespråket) og norsk øker språklige kunnskaper og språklig bevissthet. Dialog med foreldre og søsken gir mange muligheter, også om de i liten grad behersker norsk eller har lite skolegang.

Eksempler på oppgaver og aktiviteter som er aktuelle under digital undervisning

Lærere kan gi oppgaver hvor elevene skal lese en norsk tekst, for så å gjenfortelle og diskutere dette på hjemmespråket med foreldre eller søsken. Dette vil øke både bevissthet og kunnskap om innholdet, og refleksjon over ord og språkinnhold på begge språkene. Dette kan så følges opp med lærer eller klasse på norsk.

Eleven kan snakke med foreldre eller søsken om et tema, ord eller tekst og notere ned på språket de snakker hjemme, norsk eller å tegne for å huske. Hovedpunkter fra samtalen kan forklares eller skrives på norsk til lærer, eller andre elever hvis oppgaven eller tema er aktuelt for flere i klassen.

Sammen med familiemedlemmer ligger det mye språklig læring i å fundere over likheter og ulikheter i setningsoppbygging og grammatikk mellom språkene, både ut fra daglige erfaringer og tema fra skolen.

Fremstilling for andre på norsk eller hjemmespråket kan gjøres muntlig eller skriftlig, eventuelt med støtte i bilder eller oversikter.

Se på bilder som illustrerer ulike kategorier av kunnskap eller ord. Sammen med foreldre eller søsken kan man diskutere likheter og ulikheter i bruk, egenskaper og sammenhenger fra egne erfaringer, også på hjemmespråket. Det kan aktivisere meningsfulle og personlige erfaringer med aktuelle kunnskaper. Oppgaven kan så være å beskrive eller forklare i en samtale med lærer eller norskspråklige elever hva man kom frem til på norsk, eventuelt lage et tankekart med sammenhenger og norske ord.

Er det andre som snakker hjemmespråket i klassen eller på skolen kan de få en digital oppgave sammen. De kan lage en disposisjon, diskutere et nytt tema i forkant, reflektere over en oppgave eller et tema på førstespråket, og eventuelt deretter sammen lage en fremstilling av oppgaven både på hjemmespråket og norsk. En presentasjon for og samtale med familien på språket som snakkes hjemme kan øke forståelsen og læringen av dette innholdet.

Lesetips om temaet

Artikkel om morsmålsaktiviserende læring (utdanningsnytt.no).