Til hovedinnhold

Flerspråklighet, tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen

Flerspråklige barn og ungdom kan, med tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen, delta i meningsfulle læringsaktiviteter fra den dagen de starter i barnehage/skole.

For de som ikke behersker opplæringsspråket godt, og kanskje har andre erfaringer med seg enn det barnehage eller skole forutsetter, kan dette være spesielt sårbart. Tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen forutsetter god kunnskap om bakgrunn og forutsetninger fra oppstart i barnehagen eller skolen.

Samarbeid med foreldre og interesse for de erfaringene og kunnskapene barn og foreldre har med seg, øker muligheter for å identifisere behov og legge til rette for god læring.

Nyttig i samtale med foreldre

I en tidlig fase, hvor man ikke behersker språket, er det ekstra viktig å legge til rette for sosial samhandling, også utenfor den organiserte opplæringen. Deltakelse i fellesskapet er viktig for å bli inkludert raskt etablere felles identitet og gi motivasjon for læring. Man trenger også å lære språk som brukes i sosiale sammenhenger, for å forstå det som blir sagt og trygghet i å kommunisere egne tanker, meninger og behov i sosial samhandling og lek.

Vær oppmerksom på vansker

Når man starter med et nytt opplæringsspråk samtidig med at man begynner i barnehage eller skole vil det ta tid å lære både fag og det nye språket. Det må likevel ikke føre til at man venter med vurderinger og utprøvinger av tilrettelegging, eller overforklarer språklige og faglige vansker med for kort tid i norsk språkmiljø.

Tidlig start

Systematiske vurderinger som er bygget inn i det pedagogiske arbeidet bør startes tidlig, med fokus på det enkelte barns forståelse, læringsutbytte og nytten av ulik tilrettelegging. Det gir gode muligheter for å prøve ut tilrettelegging og få informasjon om forutsetninger og eventuelle behov for nærmere vurderinger eller utredninger. For flerspråklige er det spesielt viktig å ha fokus både på førstespråksferdigheter og opplæringsspråk, og kunnskaper de trenger for å få med seg opplæringen. En tidlig vurdering av muligheter gjennom både førstespråk, kontekststøtte og aktivisering/bruk av egne meningsfulle erfaringer vil være en naturlig del av slik utprøving.
Slik tidlig pedagogisk basert vurdering er et viktig grunnlag for raskt og godt å kunne vurdere eventuell henvisning til nærmere utredning eller en sakkyndig vurdering hvis mistanke om spesialpedagogiske behov. Dokumentasjon av slik tidlig innsats er også et godt grunnlag for en eventuell senere pedagogisk rapport.