Til hovedinnhold

Fra ord til orden

Eksempler på gjennomføring

Denne videoen omhandler planlegging, samt eksempler på dialoger og visuelle oversikter som kan brukes i arbeid med språkferdigheter og kunnskaper.

Side 6 av 7