Til hovedinnhold

Fra ord til orden

Introduksjon fra ord til orden

Barn, elever med store språkforstyrrelser eller lite erfaring med språket mangler ofte gode språkferdigheter for å arbeide med oppgaver og være aktive i refleksjon og diskusjoner. Her presenteres noen utfordringer og muligheter i pedagogisk tilrettelegging.

Side 2 av 7

Fra ord til orden er en metodikk for trinnvis utvikling av språkferdigheter, fra ordkunnskaper og beskrivende språk, til mer avansert språk for planlegging og refleksjon.

Utforskning av språk og kunnskap gjennom dialog fra erfaringer elevene selv er opptatt av kan styrke motivasjon for læring, og ikke minst muligheter for å utvikle språkferdigheter med et konkret og gjenkjennbart meningsinnhold. Her vil erfaringer fra gaming, eller dataspill bli brukt som eksempel, men andre erfaringer som lek i barnehagen, konkrete prosjekter i skolen, eller arbeidsoppgaver i fagopplæring/ bedrift for ungdom eller voksne kan være like aktuelt.  

Mer om metodikk og tilpasning til barn og elever med ulike utfordringer finnes i Egeberg (2022) Flere språk, flere muligheter, Cappelen Damm Akademisk. 

Flere språk, flere muligheter.jpg